سخن روز /
مدیران عامل اتحادیه ها
اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران 
  مهندس افسر دیر
 اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای کشاورزی
  مهندس رجبی
 اتحادیه مرکزی تعاونیهای تولید کشور
  مهندس حسنی
 اتحادیه سراسری تعاونیهای باغداران ایران
  مهندس یدالهی
اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران
  مهندس 
اتحادیه مرکزی مرغداران میهن ایران 
  مهندس علی اکبر خانی
اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی پنبه و دانه های روغنی 
  مهندس شعبانی 
 اتحادیه مرکزی تعاونیهای کشاورزی دامداران ایران
  مهندس عالی 
 اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین
  مهندس موسویان 
 اتحادیه مرکزی ماهیان سردابی کشور
  مهندس نبی زاده 
شرکت بازرگانی تعاونیهای کشاورزی ایران (بتکا) 
  مهندس  ابطحی
اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی گل و گیاه 
  مهندس کیایی 
مدیرعامل دام سبک کشور
 مهندس دادرس
 
تاریخ به روز رسانی:
2021/04/18
تعداد بازدید:
4329
Powered by DorsaPortal